Nota d’encàrrec

Per a què serveix una nota d’encàrrec? És obligatori firmar-lo?

En cas que vulguis vendre un pis a través d’una agència immobiliària, el més normal és que aquesta et demani que signis una nota d’encàrrec. Aquest document, contràriament al que es pensen moltes persones, no serveix únicament per garantir el cobrament d’uns honoraris, sinó que en aquest document normalment l’agència es compromet a fer una sèrie d’actuacions, publicitat, comercialització, negociació… el compliment de les quals el venedor podrà exigir. Té també el document de nota d’encàrrec o manament el valor de ser l’autorització perquè l’agència pugui fer publicitat del producte.

És acceptat judicialment, no obstant, que es puguin demanar els honoraris sense tenir la nota d’encàrrec, disposant tan sols de l’autorització per a la publicitat.

En el món immobiliari, com en tots els que creixen ràpidament i a vegades amb poc rigor, no és estrany trobar anunciats béns immobles dels que no es té cap autorització de venda ni tan sols se’n coneix la propietat. En aquess casos, els propietaris poden emprendre accions legals, cosa que a vegades no fan per desconeixement, anunciants per una empresa que ni tan sols coneixen.