Instal·lació d’un ascensor

Els teus veïns volen instal·lar un ascensor, però tu vius als baixos i, a més de que no t’interessa, per una banda, no et va bé econòmicament, però per l’altra, no vols impedir que la gent gran de l’escala compti amb un ascensor. Què has de fer?

El quòrum exigit per l’acord d’instal·lació d’un ascensor és de les tres cinquenes parts de propietaris i  quotes. El teu vot ha de ser negatiu si no vols o no pots fer front. En aquest cas, podràs abstenir-te de participar en el cost de l’ascensor. No obstant, has de tenir en compte que, en cas de que vulguessis utilitzar-lo i no hagis contrubuit econòmicament a la instal·lació, fins que no abonis l’import corresponent i els interessos, no el podràs utilitzar.

En quant al tema de no obstaculitzar la instal·lació de l’ascensor pel fet de que a la finca hi viuen persones grans, has de saber que, si la teva negativa implica no obtenir la majoria de les tres cinquenes parts, la jurisprudència ve assimilant la instal·lació d’un ascensor per afavorir la desaparició d’una barrera arquitectònica, si entre els veïns hi ha persones de més de 70 anys i, en aquest cas, el quòrum exigit és de majoria simple.