Finques velles

¿Tens finques velles al teu poder, però necessiten reformes abans que algú entri a viure? ¿Què és el més recomable: vendre-les, arreglar-les o deixar-les tal qual?

A Amat Immobiliaris tenim una llarga experiència en posar al dia patrimonis envellits. Si les finques gaudeixen d’una bona o excel·lent situació, és motiu suficient com per conservar-les i no vendre-les, sigui quin sigui el seu estat.

Tot i que no es pot fer una diagnosi concreta i individualitzda sense conèixer amb profunditat el patrimoni, sí que tenim un criteri clar i és el de conservar les millors finques del patrimoni, prescindint de les que estiguin en pitjor estat o pitjor situades.

Amb la venda d’aquestes finques es pot capitalitzar i reinvertir íntegrament els interessos sobre la resta de patrimoni, amb actuacions planificades de 4 ó 5 anys. Com a administradors de patrimonis, és la nostra responsabilitat facilitar tots els plans de viabilitat econòmica i tècnica, pactes amb llogaters i tot allò que significa una actuació sobre els mateixos.

Tot i que és una tasca a mitj termini, el resultat és sorprenent, tant pel propietari que aconsegueix un patrimoni sanejat, modern i rendible, com pels llogaters que, si les coses es fan correctament, hi col·laboren amb ganes, encara que els signifiqui un esforç tant econòmic com de molèsties, perquè hi guanyes després en habitabilitat i confort.