Memòria de qualitats

En comprar un pis d’obra nova i aquest encara està en procés de construcció, has de rebre una memòria de qualitats. La nostra opinió és que, per tal d’evitar problemes posterior, la memòria de qualitats sigui el més detallada possible.

No obstant, aquesta ha de contenir sí o sí els següents documents:

1. Descripció general de què estarà feta l’obra: els fonaments, el tipus d’estructura, el tipus d’aïllant, de coberta, etc.
2. La descripció de com seran els exteriors: parets, tancamanets, vidres, etc.
3. Descripció de les instal·lacions:

  • elèctrica (punts de llum, endolls…)
  • aigua (punts de connexió)
  • gas
  • calefacció (descripció de com serà)
  • aire acondicionat (com i on)

4. Descripció dels acabats interiors: si hi ha o no armaris encastats i si aquests estan folrats o no, tipus de fusteria, armaris de la cuina (com i quans seran), tipus de sanitaris i colors, tipus de revestimets a les zones d’aigües…

5. Descripció de quins equipaments disposarà l’habitage (electrodomèstics, domòtica, alarma, antena TV…).

Un altre punt important a tenir present és que a les promocions d’obra nova no es deixa fer canvis en el tema d’acabats, ja que provoquen distrosions en la marxa de l’obra, retards i confusions. En el cas de que fossin possibles aquests canvis, el més habitual és fer una valoració prèvia amb el presupost corresponent que haurà de ser acceptat pel comprador, perquè abonarà la meitat del seu valor per endavant, en el moment de l’acceptació del pressupost. La resta ho farà en el moment de l’escriptura.