Què estem fent amb la proposta de modificació de la L.A.U.?

Fa pocs dies parlava amb el responsable d’un Fons d’Inversió d’un banc, i coincidíem plenament amb la filosofia que ells buscaven pels seus immobles, llogaters amb voluntat de permanència i oferint tots els serveis que fessin falta per tal de que hi visquessin durant molt de temps. La cara i la creu de la precarietat que ens plantegen.

En uns moments de precarietat laboral, de precarietat sanitària, de precarietat escolar, hi hem d’afegir la precarietat en l’habitatge?

Què vol el propietari?

a) Permanència
b) Estímuls fiscals
c) Garanties jurídiques: no podem tenir contradiccions com per exemple estar obligant a tornar la fiança amb 30 dies, i queda a mercè de que el llogater retorni un rebut de lloguer al cap de 60 dies a l’empar de la Llei de Pagaments.
d) Procediments judicials ràpids

Què vol el llogater?

a) Permanència per poder fer de l’habitatge la seva llar
b) Flexibilitat, que ja es pot donar avui si es fa un bon contracte
c) Contenció del preu (si la pressió fiscal al propietari baixa, el preu es pot contenir)
d) Bon estat de l’immoble (per la via de l’estímul fiscal es pot aconseguir)

Com tots podeu veure no hi ha masses punts de coincidència entre el plantejament del nou avant projecte de llei amb el que realment interessa a les parts.
Recomanem doncs, no improvisar i veure la situació a més llarg termini.

Si voleu obtenir més informació sobre l’avant projecte de modificació de la L.A.U. (Llei d’Arrendaments Urbans), podeu llegir el nostre post amb les nostres reflexions.

Joana Amat
Codirectora Gerent d’Amat Immobiliaris