Quina demanda d’habitatge tindrem en el futur?

La setmana passada us parlàvem de la nostra assistència a la Jornada d’Habitatge i Futur que organitza l’APCE. No volíem deixar passar la oportunitat de reflexionar sobre el geògraf i demògraf Joan A. Modenas, qui ens va donar les seves impressions sobre la demanda d’habitatge que podem tenir en el futur.

La demanda d’habitatge principal va molt lligada a la creació de llars i per això cal:
1.- Analitzar el volum de la població
2.- Analitzar l’estructura de la població. Més joves, més creació d’unitats familiars
3.- Analitzar el comportament de la població, que depèn molt dels sistemes socials, de l’economia i la conjuntura

1.- Analitzar el volum de la població: l’estimació a deu anys avui és molt més clara que anys enrere perquè les migracions han desaparegut. Les projeccions són dolentes, segons l’Instituto Nacional de Estadística, el creixement pot ser negatiu, tot i que les previsions de l’IDESCAT (Catalunya) són més optimistes.
El pes de la immigració sobre la demanda d’habitatges va ser molt gran, en alguns anys de 30.000 unitats, avui el flux migratori és negatiu.
2.- Analitzant el volum de la població retrospectivament veiem:

  • De 1986 al 1991: la piràmide de la població era equilibrada, donava una demanda estable
  • De 1991 a 1996: la natalitat baixa, però s’eixampla la demanda de joves, efecte del baby boom
  • De 1996 al 2001: s’eixampla la piràmide de joves per immigració
  • De 2001 al 2006: màxim volum de gent jove creant llars
  • De 2006 al 2011: canvi estructural, baixa la població en el moment de la creació de llars familiars. Cal tenir present una dada, a Espanya es creen llars 5 anys després que a França, edat per edat
  • De 2011 al 2021: la previsió és caiguda important de la demanda i del flux de creació de llars. Aquesta caiguda presumiblement serà estable i ve acompanyada de la desaparició de cada vegada més llars per l’alt volum de població envellida, i en conseqüència, un flux d’entrada d’habitatge de segona mà al mercat

3.- Els comportaments, el model de creació de llar tardana:
Amb les dades a la mà, i seguint el comportament fins al moment, en el 2007 a Catalunya es necessitaven uns 60.000 habitatges/any. Pensant que el fet de la bonança econòmica hagués comportat un avançament de l’edat de formar llar, Catalunya podria arribar a necessitar 80.000 habitatges, se’n van iniciar 120.000 el 2006-2007.
És evident que si es modifica el comportament familiar només una mica, es modifica molt la demanda.
Segons les dades, podríem tenir demanda 0 en els pròxims 10 anys. Però si volem ser optimistes, podem fer variacions sobre el comportament de la demanda, i podem pensar que tornarem a la situació del 2002. Emancipació tardana fins al 2014, i després que millori, i trobem una recuperació de la demanda. Hi ha un altre tema a considerar, la gent gran cada vegada està millor més temps, i vol viure més temps a casa seva, i això té conseqüències en la demanda neta, si es donessin aquestes dues variables podríem tenir una demanda neta de 20.000 habitatges any durant els pròxims 10 anys.
La millor variable per augmentar la demanda seria que els joves s’emancipessin abans, com a França, podríem arribar a tenir una demanda de 40.000 habitatges en els mateixos 10 anys.