1. Propietat de la web

El lloc web d’ Amat. immobiliaris ha estat desenvolupat amb l’objectiu de permetre l’accés del públic i donar informació sobre les activitats de les societats del GrupAmat. Immobiliaris:

AMAT FINQUES, SL amb NIF B60441995 inscrita al Registre mercantil en el foli nº 73, amb domicili social al carrer Bonavista nº63-65, 08960 Sant Just Desvern (Barcelona – Espanya)

SAMAR GANTA, SL amb NIF B61328167 inscrita al Registre Mercantil en el foli nº 1, amb domicili social a la Plaça de Can Cadena nº 2 08197 Valldoreix (Barcelona – Espanya)

INVESCAT, SL amb NIF B64071046 inscritqa al registre Mercaqntil en el foli nº 52, amb domicili social al carrer Bonavista nº 63-64, 08960 Sant Just Desvern (Barcelona – Espanya)

La propietat intl·lectual del contingut del web, el disseny, fonts i codis són propietat de AMAT FINQUES, SL
 

  1. Enllaços

A través del web es podrà accedir a altes productes o informacions d’entitats diferents a
Amat. Immobiliaris. Així com les que seran accessibles a través d’enllaços i connexions.

Amat. Immobiliaris no se responsabiliza de la inexactitud de la información que no pertenezca a las fuentes propias de la empresa.

Amat. Immobiliaris no es fa responsable dels continguts dels ellaços des del seu lloc web, els enllaços es proporcionen per a la comoditat de l’usuari

 

  1. Protecció i seguretat de dades

Les dades que ens facilitin seran tractades exclusivament per Amat. Immobiliaris a fi de poder respondre i gestionar les sol·licituds de contacte dels usuaris, tot de manera confidencial, i sense que aquestes dades puguin ser cedides a tercers sense l’autorització expressa de les persones afectades, d’acord amb el que estableix la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades.

S’entendrà que l’usuari ha donat el seu consentiment al tractament de les seves dades de caràcter personal, si envia degudament emplenat qualsevol dels formularis que avui o més endavant es puguin incloure al web d’Amat. Immobiliaris.

 

AMAT FINQUES SL y SAMAR GANTA SL han obtingut la preceptiva autorizació de l’agència de Protecció de Dqades, i té implementades les mesures de seguretat legalment establertes. igualment l’informem que la remissió de les dades, implica autorizació per a l’enviament de comunicacions comercials, a l’empara del que estableix l’articles 21 de la Lleis 34/2002. El titular de les dades pot oposar-se a rebre comunicacions comercials, així com excercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació legalment establerts, mitjançant comunicaciño al domicili social d’AMAT FINQUES SL o SAMAR Ganta SL.

 

  1. Actualizació i modificació del web

Amat. Immobiliaris es reserva el dret d’actualizar, modificar o eliminar la informació continguda al web www.amatfinques.es sense preavís ni responsabilitat.

 

  1. Aspectes tècnics

Amat. Immobiliaris no es fa responsable en cap cas del possibles problemes informàtics, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a la companyia.