Temes positius I d’altres molt millorables al mercat immobiliari

 In El món Amat, Reflexions, Sector Immobiliari

Per Amat ha estat una molt bona notícia haver guanyat un concurs de Servihabitat per gestionar 5000 departaments a lloguer a tota Catalunya i les Illes Balears. Sabem que la tasca és enorme, ja que hem estat obligats a contractar a 7 persones noves, crear nous despatxos a l’Oficina de Sant Just (de pressa en un cap setmana), però ens agraden els reptes i ja estem en marxa.

També és molt positiu que la Generalitat hagi endegat i publicat les dades estadístiques de vendes i lloguers a Catalunya així com l’ Atles del lloguer que ens sembla un exercici de rigor i transparència important. Felicitacions des d’aquí a la Secretaria d’Habitatge i Millora d’Urbanisme pel seu compromís en aquesta qüestió.

També ha estat positiu el Meeting Point celebrat a finals del mes passat on hi ha hagut alguns canvis en relació a l’any anterior: més promotors, més demandants reals, menys cercadors de gangues, menys oferents “desesperats”,… Tot indica una normalització del mercat immobiliari, però amb precaució. A la nostra empresa, que no ens cansem de dir que hem de ser prudents, tots, a finals del 2013 vam tocar fons amb els preus, és cert, però si fem una comparació amb un edifici, no estaria bé passar del soterrani a la segona planta sense passar pels baixos i el primer, i això és el que ens preocupa que pasi.

És absolutament millorable, per no dir una vergonya, el poc compliment de l’ obligació legal d’estar en possessió del certificat d’eficiència energètica per poder anunciar una propietat per llogar o venda. Fent una cerca la setmana passada en un dels més coneguts portals immobiliaris, els resultats van ser els següents:

  • Un 5% de les propietats anunciada tenia CEE
  • Un 42’5% no tenia certificat
  • Un 52′ 5% posar en procés, que realment vol dir que no el tenen
  • La nostra empresa compleix. Totes les propietats immobiliàries anunciades tenen certificats, el que implica que anunciem només el 40% de les propietats que tenim en cartera. És difícil convèncer els propietaris de la necessitat de tenir CEE quan la competència no el demana.

També és millorable, i una mica depriment, que a l’octubre el Col·legi d’Administradors de finques hagi d’enviar una circular per recordar, davant la rebuda per alguns inquilins dels requeriments de l’Agència Tributària de Catalunya, l’obligatorietat de pagar l’Impost sobre Transmissions Patrimonials en relació als contractes d’arrendament. L’obligació de pagar l’ITP en relació a contractes d’arrendament sempre ha existit. Tan sols ha canviat la forma de liquidació que, des de l’entrada en vigor de la Llei 2/2014 de 27 gener de mesures fiscals, administratives financeres i del sector públic de la Generalitat de Catalunya el gener de 2014, es realitza mitjançant el model 600, no essent vàlida aja la liquidació mitjançant timbres.

I finalment, un crit d’atenció per a la “moda” dels freelance del nostre sector: quin impacte té aquest tema en el futur de les pensions? I l’atur?

Hauríem de posar entre tots més voluntat de complir.

                                 Hi ha un motor més potent que el vapor, l’electricitat i l’energia atòmica: la voluntat
                                                                                                                                                                 Albert Einstein

Immaculada Amat

Co-Directora

Recent Posts

Leave a Comment