Skip to main content

La instal·lació d’un rètol suposa l’alteració d’un element comú: la façana. Hauria de comptar, doncs, amb l’autorització de la comunitat. Tanmateix, les escriptures de divisió horitzontal actuals solen preveure la possibilitat (sotmesa a mesures d’ordre estètic) d’instal·lar rètols sense autorització, en aquest cas, prevalen les estipulacions de l’escriptura.