El 11 de febrer ens van donar el premi Innova de ElPeriodico per digitalitzar el procés de gestió de les finques creant el nou software, el TAAF (Tecnologies Aplicades a l’Administració de Finques).