Et pagarà el banc la teva hipoteca amb un Euríbor negatiu?

 In Fiscalitat, Sector Immobiliari

Des que va començar l’any, l’Euríbor, el referent de la majoria d’hipoteques a Espanya, no ha fer una altra cosa que marcar mínims històrics, fins i tot arribant al terreny negatiu. Però, què significa això per tots aquells que tinguin una hipoteca de tipus variable o vagin a contractar-ne una?

Ara, la qüestió més recurrent entre les famílies pendents de pagar una hipoteca és: El banc em pagarà a mi els interessos? Ens temem que no.

Una hipoteca de tipus variable està formada per dos factors: l’Euríbor i els diferencials aplicats pel banc. Per a que els interessos del banc siguin negatius, l’Euríbor hauria de caure per sota d’aquest diferencial que actualment s’està aplicant al 0,5%, com a terme mig. Per tant, sembla que és prou complicat que el banc acabi pagant al client.

En el cas que l’interès de la hipoteca sigui negatiu – si superés aquest diferencial – el deute hauria de reduir-se i el banc hauria de descomptar els interessos de l’import del préstec que, en efecte, seria pagar els interessos. Tot i que, òbviament, el banc sosté que “pagar per demanar prestat” és absolutament contradictori. En aquest cas, l’interès aplicable seria 0%.

I, Per què està l’euribor en negatiu?

Les actuacions extraordinàries aplicades pel Banc Central Europeu (BCE) ha portat a que l’Euribor sigui actualment negatiu, ja que s’aplica un – 0,3% en els diners als bancs amb excés de liquiditat i que tenen comptes en dipòsit al Banc Central. Així, els préstecs perden el seu significat inicial, el de prestar diners, ja que es converteix en un dipòsit retribuït.

En qualsevol cas, els experts creuen que en aquelles hipoteques subjectes a diferencials molt reduïts, una entitat financera sí pot no cobrar interès, el que significaria que la quota mensual que paga l’hipotecat aniria directament a amortitzar el préstec. Però tot depèn de les condicions de la hipoteca i la seva interpretació.

Recent Posts

Leave a Comment