Quan sorgeix l’obligació d’abonar els honoraris pactats en una compravenda?

Aquest és un dels punts que suscita més desconfiança en la relació entre els clients -venedor i les empreses que ens dediquem a la intermediació quan se signa una escriptura.

Els clients – venedors ens pregunten:

Quan hem d’abonar els honoraris ?En el moment de la signatura de les arres? En el moment de l’atorgament de l’escriptura?

El tema és important i les suspicàcies són lògiques ja que, qui més qui menys, ha tingut una experiència d’aquest tipus o té algun amic o conegut que s’ha trobat en la desagradable situació d’abonar els honoraris en el moment de subscriure les arres, tot seguit produir-se la desaparició literal de l’intermediari i a partir d’aquest moment tenir la necessitat imperiosa de contractar un advocat perquè vetlli l’operació fins a l’escriptura i, com és lògic, aquestes situacions creen inseguretat i desconfiança.

És cert que jurídicament l’obligació d’abonar els honoraris neixen en el moment de les arres, i així queda clar en una sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, ​​de data 25 de Maig de 2004, en la qual es determina que si hi ha un encàrrec de venda, s’ha de trobar comprador, s’ha pactat un preu, i s’han signat una arres penitencials, ha nascut ja el dret advertir els honoraris, independentment de consumar o no, de forma definitiva, la compravenda.

Malgrat aquesta sentència, creiem que la forma més equitativa de resoldre aquest tema per ambdues parts és que els honoraris es cobrin la meitat en el moment de la signatura de les arres i l’altra meitat en el moment de l’atorgament de l’escriptura, així el venedor quedarà més tranquil què vetllarem pels seus interessos fins al final de l’operació.