Som pioners en l’administració en línia

A Amat Immobiliaris una de les coses que més ens preocupa és saber el que necessiten els nostres clients i, al mateix temps, sempre tenir un projecte en marxa. Una empresa que no sap el que volen els seus clients i no té projectes és una empresa estancada i, en definitiva, una empresa morta.

Avui dia tenim moltes eines de contacte amb els clients, sobretot perquè també tenen molts canals per connectar amb nosaltres. Però, a principis de segle, l’any 2000, els canals de contacte amb els clients eren molt més limitats. Com sempre, buscàvem projectes motivadors, i vam decidir crear un “focus group” amb un conjunt de clients importants per l’empresa, amb perfil empresarial alt.

Eren anys incipients al món d’Internet, res a veure amb el que coneixem avui, i la conclusió que va mextreure va ser que els nostres clients volien tenir alguns serveis de gestió, però tenir-los en línia.

Ens va semblar un projecte estimulant i ens vam posar a treballar. Poc després ja era una realitat. El repte per a aquest propòsit era explicar i implicar a aquest nou servei a la gran massa de clients de tota la vida, només així, l’administració en línia es convertiria en un servei útil de veritat. Després de molta comunicació, formació i perseverança del nostre equip, en l’actualitat per als nostres clients la gestió Online és un servei apreciat, totalment integrat i en contínua millora i evolució.

Avui dia qualsevol client el departament de patrimoni del lloguer amb accés en línia de la nostra companyia pot consultar tota la informació connectat des de casa (pagaments, factures, diari IVA, incidències, contractes i rebuts). En el cas de comunitats, es poden consultar pressupostos i rebuts així com incidències, i els presidents de comunitat poden conformar factures, per exemple.

Però darrere de tota aquesta informació disponible pels clients, hi ha una feina molt important de planificació, automatització i formació d’equips de patrimoni per donar contingut informatiu i de gestió real a l’administració en línia. Des del primer dia sabíem que havia de ser alguna cosa útil i no simple cosmètica, per això des del 2004 tenim la comptabilitat en temps real, el que permet poder donar informació real al moment.

En resum, el servei en línia facilita les tasques dels presidents de les comunitats, informa temps real als propietaris de vertical, arrendataris i membres de la comunitat i, sobretot, és una eina de control del nostre servei, de transparència i coneixement de l’estat dels patrimonis que ens han confiat per a gestionar.