Nova Llei de Propietat Horitzontal: Primeres reaccions

Amat Immobiliaris, seguint la seva tradició d’informar als clients de tot allò que signifiquin novetats que els hi puguin afectar, va organitzar 3 sessions informatives per presidents de comunitats de veïns. La primera d’elles va tenir lloc a les nostres oficines de Barcelona, més tard a Sant Just i, per últim, al Cafè-Auditori de Sant Cugat del Vallés.

La presentació la van fer els dos caps de Comunitats d’Amat Immobiliaris, la Marta Arroyo i l’Artur Brunet, que van fer una síntesi de tot allò més significatiu i el que canvia de forma substancial entre l’antiga i la nova llei catalana de Propietat Horitzontal.

El que va ser més important fou el debat posterior, doncs els presidents, la majoria persones molt actives i implicades en la bona marxa de la seva comunitat,  portaven una bateria de dubtes i preguntes que ajudaren a enriquir els actes.

Els punts més discutits i que van portar més polèmica van ser, en especial, el nou sistema de votacions i, sobretot, el que significaria l’abstenció i el vot dels no assistents, els acords de formació successiva tant de 4/5 parts com d’unanimitat i la importància de la redacció de l’acta i el seu annex en cas de fer falta. També es va posar sobre la taula el nostre criteri sobre el tema dels interessos de demora  i com tractar els punts de recàrrega de vehicles.

Els nostres administradors, la meva germana Immaculada i jo, així com tots els presidents, vam poder brindar amb una copa de cava pel començament de vacances i per la bona marxa de les comunitats.

Des d’aquí els donem les gràcies a tots per fer-ho possible.

Joana Amat

Direcció