Les hipoteques creixen gairebé 19% el 2015

Segons les dades extretes de l’ Institut Nacional d’Estadística (INE), al 2015 les signatures d’hipoteques van créixer ràpidament i van arribar als 244.827 contractes, que representa un 19,8%, un augment notable després de sis anys de descens. Segons la font, el valor de les hipoteques van créixer el 24% més que l’any anterior, arribant a 25.934 milions d’euros i només a desembre 2015 es van generar uns 20 mil nous contractes d’hipoteques per a la compra d’habitatge, més del 20% el 2014.

Les quantitats també han patit una variació significativa; mentre al 2015 el valor mitjà era d’aproximadament 108,000 euros l’any anterior va ser 2,5 punts inferior.

D’altra banda les hipoteques inscrites als registres de la propietat van caure després de dos anys d’estabilitat i el capital prestat pels bancs va assolir els 26 milions d’euros, incrementant en conjunt de l’any en un 24,1% en comparació interanual. En general, el préstec de les entitats financeres va ascendir als 47.756 milions, un 16,2% més.

Les comunitats autònomes que van signar més hipoteques d’habitatge:

  1. Andalusia, amb 45.971 i 4.137 d’aquestes només al desembre
  2. Comunitat de Madrid, amb 42.382 l’any i 2.904 al darrer mes de l’any
  3. Catalunya, 38.583 l’any i al desembre 3.312

El percentatge d’augment més gran va ser:

  1. Illes Balears, amb un creixement del 41,4%
  2. Catalunya amb un 25,9%
  3. Cantàbria amb 24,9%

I el creixement més lent va tenir lloc a:

  1. Madrid 6.233 mil. €
  2. Catalunya amb 4.640 milions €
  3. Andalusia 4,159 mil. €