Quines són les diferències de contractes d’arres?

M’agrada un pis i he preguntat a l’agència immobiliària que el ven quin és el tipus de contracte que he de signar. M’han parlat d’un contracte d’arres i m’han explicat que existeixen diversos tipus. Estic una mica embolicat. Quines són les diferències de contractes d’arres?

 La doctrina considera que existeixen 3 tipus:

a)   Confirmatòries: Pensades per reforçar l’existència del contracte i normalment representen el principi de la seva execució.

b)    Penals: Tenen per finalitat garantir l’execució del contracte, mitjançant la pèrdua en cas d’incompliment.

c)    Penitencials: Permeten que les parts puguin desistir del contracte de forma lícita, perdent-les el comprador i retornant-les el venedor.

Avui és absolutament habitual que les vendes, sobre tot al mercat de segona mà, es realitzin mitjançant l’atorgament d’un document d’arres penitencials acord a l’article 1424 del Codi Civil. Entenem que aquest tipus de contracte és bo per a les dues parts que intervenen a la compravenda ja que per al venedor significa que si hi ha incompliment pot, amb un simple requeriment notarial, anular l’operació realitzada i quedar-se la xifra percebuda com a indemnització de danys i perjudicis i, pel comprador, és garantia que el venedor no es desdirà de l’operació ja que, en tot cas, s’haurà que retornar el doble del que ell ha pagat.