Si em separo, qui es queda al pis?

Aquesta setmana una clienta ens ha fet arribar aquesta consulta. Un dubte que es fa molta gent després de la fallida del seu matrimoni:

Lamentablement m’he separat del meu marit i el contracte de lloguer anava a nom seu. Ell vol que deixem el pis i jo voldria quedar-m’hi. Què puc fer?

Per descomptat vostè no té perquè marxar de cap de les maneres. En aquests moments, i ja abans, està previst que si el titular del lloguer se separa o divorcia o el matrimoni és declarat nul, el cònjuge que no sigui arrendatari pugui continuar a l’habitatge si l’hi és atribuït d’acord amb la legislació civil que resulti d’aplicació.

En aquest cas al cònjuge a qui se li atribueixi aquest ús passarà ser titular del contracte.

El requisit que tindrà que complir serà el de notificar a la propietat la voluntat de quedar-se en un termini de dos mesos des de que fou notificada la resolució judicial corresponent.