Pagament del lloguer

Quan algú decideix posar el seu pis en lloguer, tem a la mateixa por: Què passarà si no paguen el lloguer?

El primer i principal punt a tenir present quan volem llogar un habitatge és la prudència a l’hora de fer el contracte. Què entenem per prudència? Vol dir que hem de tenir cura en sol·licitar al possible llogater una sèrie d’informacions que ens permetin garantir, al màxim, el compliment en quant al pagament dels futurs lloguers. Per tant, abans de la signatura, s’hauria de contrastar l’autenticitat d’aquesta informació, en la mesura que sigui possible. Aquesta prudència ens pot arribar a garantir quasi el 100% de l’èxit.

Si malgrat totes aquestes mesures prèvies al contracte, ens trobem amb un impagament, el que cal és actual amb rapidesa, aprofitant al màxim totes les possibilitats que ens dóna l’actual legislació.

Dit això, què cal fer?

  • Procedir a un requeriment de pagament al llogater a partir del dia 38 en què s’ha donat l’impagament. A partir d’aquest moment, el llogater té dos mesos de temps per fer el pagament.
  • Passats els dos mesos, el propietari pot iniciar l’actuació judicial.
  • En la demanda, el propietari pot oferir al llogater, condonar el deute a canvi de l’abandonament voluntari de l’immoble, el termini d’un mes.

No obstant, hem de fer constar, des de la perspectiva de més de 55 anys d’experiència en l’administració, que el percentate de desonaments per manca de pagamanet, en els que hem d’actuar, és molt baix: el 2% l’any 2003 i l’1,5% l’any 2004.