El problema dels pisos buits

És veritat que hi ha molts pisos buits, tal com explicava el Conseller Vila fa pocs dies, cosa diferent és que aquests pisos estiguin buits per voluntat del Promotor o de les Entitats Financeres com sembla despendre’s de la idea de posar un impost sino s’ocupen. La nostre experiència és que les Entitats Financeres o les seves empreses immobiliàries tenen molta pressa per vendre. Als Promotors tambè. El que succeeix és que es donen diverses circumstàncies que en moltes ocasions impedeixen que es realitzin aquestes vendes.

Per exemple:

  • Moltes promocions es troben en poblacions on la demanda és nula, independentment del preu de l’habitatge. Això succeeix a molts pobles de la província de Lleida, la zona del Delta, i el centre de Catalunya.
  • Altres promocions estan en una espècie de llims, estan en el període de negociació entre el Banc creditor i el Promotor insolvent, o bé en tràmit de concurs de creditors.
  • Algunes promocions no es poden comercialitzar perquè hi ha okupes.

En fi, penso que la mesura proposada no modificarà res de l’actual situació.