Presentació de l’Informe Econòmic d’ESADE 2013

El dimarts 22 de genere, Amat Immobiliaris va assistir al acte on es va presentar l’Informe Econòmic ESADE 2013.

De la ponència del Professor Comajuncosa – Professor titular del Departament d’Economia d’ESADE en destaquem el següent:

Globalment es pot parlar de recuperació econòmica, però amb moltes incerteses en algunes economies desenvolupades:

 • crisis a la Zona Euro
 • precipici fiscal a EEUU
 • deute i deflació al Japó

La recessió del Sud d’Europa s’amplia als països del nucli, pel que, durant el 2013, tindran un creixement molt pobre Alemanya, França, Àustria, Països Baixos. Potser l’economia que anirà millor és la finesa. Els estats del Sud d’Europa com Espanya estaran en recessió.

El 2013, un mal any:

 • Augmentarà l’atur i molt
 • No millorarà el consum familiar
 • No hi haurà crèdit
 • No hi haurà inversió empresarial
 • No hi haurà inversió pública
 • L’únic que anirà millor es el sector exterior, però no compensa ni de lluny

El 2014:

Creu que hi haurà alguna oportunitat de creixement, podria ser el primer any del fi de la crisi a la Zona Euro, però, perquè aixó succeeixi, s’han de donar una sèrie de circumstàncies que comencen pel reconeixement de les mancances de disseny que l’economia europea necessita avui:

 • Unió bancària
 • Unió fiscal
 • Disposició a comprar deute

Nomes que han començat a parlar d’aquets temes, la prima de risc ha baixat

Caldria relaxar l’objectiu del dèficit públic per Espanya, sinó ens podríem trobar com a Grècia.

És tant important acotar el dèficit com aconseguir creixement, sembla que les autoritats europees estan disposades a emprendre aquets camí, encara que és veritat que hi poden haver accidents pel camí.

Segurament es donarà un segon rescat d’Espanya en base a que Europa compri deute públic espanyol. Això implica la signatura d’un memoràndum que no exigís el compliment de dèficit tan ràpid a canvi d’un major control europeu.

Si Europa fa una compra massiva de deute de l’estat no hauríem de pagar interessos i no caldria fer més retallades.

Això seria el positiu !