Acabo de comprar un nou habitatge i no m’interessa que ningú sàpiga quin es el meu domicili. Tinc alguna obligació en aquest sentit?

Ja feia dies que no publicavem cap resposta de les preguntes freqüents entre els usuaris. Així que aquesta setmana hem pensat que podem reprendre el fil publicant un altre dubte:

Acabo de comprar un nou habitatge i no m’interessa que ningú sàpiga quin es el meu domicili. Tinc alguna obligació en aquest sentit?

Doncs si, d’entrada potser caldria distingir l’obligació civil i l’obligació administrativa.
Quant a l’obligació civil, la Llei de propietat horitzontal estableix, en el seu article 9.1, l’obligació de comunicar al secretari de la comunitat, la major part de les vegades a l’administrador de finques, i per qualsevol mitjà que permeti tenir-ne constància, el domicili, a Espanya, a efectes de notificacions i citacions per temes relacionats amb la comunitat de propietaris.
En cas de no ocupar l’immoble i no haver indicat domicili a efectes de notificacions, la comunitat enviarà les notificacions a l’habitatge, malgrat ser conscients de que no serà recollida i també en el tauler d’anuncis, deixant-ne constància en el document amb la signatura del secretari i el vist i plau del president, almenys haurà d’estar en el taulell d’anuncis durant tres dies.


En quant a l’obligació administrativa, el no empadronament té un altre tipus de conseqüències, algunes de recent aplicació. Per un costat, si un no està empadronat en l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual, evidentment no té el dret polític de votar. Per una altra banda no podrà rebre les notificacions que fan els diferents ajuntaments per al cobrament dels impostos i les taxes municipals i, des de fa poc temps a Catalunya, i no a tots els municipis, si en un pis no hi ha ningú empadronat poden incloure’l en el registre de pisos desocupats, tot i que les conseqüències que es derivin d’aquesta inclusió no estan molt clares encara, però poden arribar a representar pagar més impostos,…..o situacions similars.