Si em separo, qui es queda al pis?

 In El usuario pregunta

Aquesta setmana una clienta ens ha fet arribar aquesta consulta. Un dubte que es fa molta gent després de la fallida del seu matrimoni:

Lamentablement m’he separat del meu marit i el contracte de lloguer anava a nom seu. Ell vol que deixem el pis i jo voldria quedar-m’hi. Què puc fer?

Per descomptat vostè no té perquè marxar de cap de les maneres. En aquests moments, i ja abans, està previst que si el titular del lloguer se separa o divorcia o el matrimoni és declarat nul, el cònjuge que no sigui arrendatari pugui continuar a l’habitatge si l’hi és atribuït d’acord amb la legislació civil que resulti d’aplicació.

En aquest cas al cònjuge a qui se li atribueixi aquest ús passarà ser titular del contracte.

El requisit que tindrà que complir serà el de notificar a la propietat la voluntat de quedar-se en un termini de dos mesos des de que fou notificada la resolució judicial corresponent.

Recent Posts

Leave a Comment