Què és l’arquitectura bioclimàtica?

L’arquitectura bioclimàtica podríem dir que és una arquitectura verda, un tipus d’arquitectura que té en compte el medi ambient i el posa com a preferència a l’hora de dissenyar i construir un edifici. La seva finalitat és optimitzar els recursos naturals ( sol, vegetació, vent, etc.) per estalviar energia i emprar-los en el nostre benefici. Aquesta corrent arquitectònica fa més ‘saludables’ els edificis i proporciona un gran estalvi, tant de recursos com per a les famílies.

Un dels seus objectius és adequar les característiques de l’edifici en relació al disseny, l’orientació i la seva construcció a les condicions climàtiques on es troba per aconseguir un confort tèrmic i visual. Tot i que quest tipus de construccions comporten un cost important en el procés constructiu, representen posteriorment un estalvi energètic i monetari.

No ha estat fins recentment que s’ha començat a parlar més sovint sobre ‘arquitectura bioclimàtica’ però de fet, l’arquitectura popular ja emprava aquests sistemes adequant-se a l’entorn bioclimàtic de la construcció. Així cada cultura associada a un clima concret ha adaptat els seus habitatges a les característiques pròpies del seu clima.

Actualment, però, amb els sistemes de calefacció i aires condicionats, així com sistemes de tancament i d’altres materials,  no es tenen en consideració aquelles premisses bàsiques com l’orientació o el sistema d’aïllament emprat a l’hora de construir un habitatge a una zona o una altra. L’arquitectura bioclimàtica pretén aprofitar les energies del medi per escalfar-lo, per ventilar-lo i refrigerar-lo.

Algunes de les estratègies per complir aquests objectius són:

  • L’orientació: Buscar la màxima radiació solar durant tot l’any i evitar ombres a l’hivern. Depenent de la localització emprar un aïllant d’un material específic.
  • La construcció: Tant la forma com els materials són essencials. La superfície exposada determinarà la temperatura interior. Així mateix succeirà amb els materials de la construcció que influiran en el tipus i la quantitat d’energia captada i consumida.
  • L’entorn: Emprar vegetació exterior per crear zones d’ombra per l’estiu i protecció de vent per l’hivern és una solució molt útil i poc utilitzada.
  • Els materials: L’aïllament tèrmic és definitiu per reduir fuites de calor o entrades de fred.

Alguns exemples d’arquitectura bioclimàtica, alguns d’ells extrems:

Arquitectura bioclimàtica Arquitectura bioclimàtica

Foto: Bouex                                                                                     Foto: Expoknews                                                     Foto: Verdtical