El propietari d’un local té que avisar a la comunitat per un cartell?

El propietari vol posar un cartell a la façana. Pot fer això sense l’autorització de la comunitat?

La col·locació d’un rètol suposa alteració d’un element comú: la façana. Hauria de tenir, per tant, l’autorització de la comunitat. No obstant això, les escriptures de la divisió horitzontal tendeixen a preveure aquesta possibilitat (subjectes a mesures d’ordre estètic) d’instal·lar signes sense autorització, en aquest cas prevalen les disposicions de l’escriptura. Dos aclariments en aquest sentit, la decisió de la Junta Directiva s’ha d’adoptar per majoriasaber que la llinda de la seva porta no s’entén que formi part de la façana i no l’afecta, per aquest motiu, la regla de la unanimitat. Li aconsellem, però, sol·licitar permís de la comunitat, ni que sigui per cortesia.

Finalment, i des del punt de vista més pràctic, hem de tenir en compte que la majoria dels municipis (per no dir tots), per instal·lar un rètol s’ha de sol·licitar el corresponent permís i per obtenir-lo s’haurà d’adjuntar el permís de la comunitat o bé l’escriptura que autoritza la col·locació.