Col·legues russos

Un cop més hem pogut tenir l’oportunitat de ser amfitrions d’un col·lectiu de professionals d’un altre país i compartir amb ells experiències molt i molt interessants.

Fa uns tres anys van ser un grup de Suecs que administraven lloguers del municipi, després un grup de Japonesos agents de la propietat immobiliària i ara ha estat un grup de Russos, administradors de Comunitats de Propietaris.

Malgrat la llunyania, hi ha trets comuns com la figura del President, la responsabilitat sobre els manteniments dels immobles i la Junta que es reuneix un cop cada tres anys.

Però també vàrem descobrir coses tant diferents com la manca de lleis realment executives contra la morositat. Només es pot treballar per pressió social, com ara que les cartes de morositat són d’un color determinat que tothom reconeix, que es pot  posar una llista a l’entrada senyalant quin pis es morós ( mai el nom del propietari ) o que hi ha una base de dades en mans de la policia de fronteres i un morós no pot sortir de país. Però, en canvi, no poden embargar una nòmina, el pis  o altres béns, per la qual cosa la morositat ha passat a ser un problema de gran nivell. Sobretot perquè no existeixen a la majoria de ciutats comptadors de subministres divisionaris i, per tant, tots els subministres són pagats prèviament per la comunitat.

En matèria de manteniments estan començant a legislar. De fet, han fet una llei al mes de setembre que ja preveu poder fer fons a les comunitats per poder emprendre obres, doncs fins aleshores aquets fons estaven en mans dels municipis i eren molts cops mal gestionats.

Més de dos hores de treball van servir per explicar en especial com funcionàvem a nivell intern, com gestionàvem les averies,  amb què ens ajudava la llei i una gran quantitat de preguntes que portaven perfectament preparades com a grans professionals que eren tots ells.

Els hi desitgem un gran futur professional.

Joana Amat

Direcció General