Quines són les diferències de contractes d’arres?

 In El usuario pregunta, Fiscalidad

M’agrada un pis i he preguntat a l’agència immobiliària que el ven quin és el tipus de contracte que he de signar. M’han parlat d’un contracte d’arres i m’han explicat que existeixen diversos tipus. Estic una mica embolicat. Quines són les diferències de contractes d’arres?

 La doctrina considera que existeixen 3 tipus:

a)   Confirmatòries: Pensades per reforçar l’existència del contracte i normalment representen el principi de la seva execució.

b)    Penals: Tenen per finalitat garantir l’execució del contracte, mitjançant la pèrdua en cas d’incompliment.

c)    Penitencials: Permeten que les parts puguin desistir del contracte de forma lícita, perdent-les el comprador i retornant-les el venedor.

Avui és absolutament habitual que les vendes, sobre tot al mercat de segona mà, es realitzin mitjançant l’atorgament d’un document d’arres penitencials acord a l’article 1424 del Codi Civil. Entenem que aquest tipus de contracte és bo per a les dues parts que intervenen a la compravenda ja que per al venedor significa que si hi ha incompliment pot, amb un simple requeriment notarial, anular l’operació realitzada i quedar-se la xifra percebuda com a indemnització de danys i perjudicis i, pel comprador, és garantia que el venedor no es desdirà de l’operació ja que, en tot cas, s’haurà que retornar el doble del que ell ha pagat.

Recent Posts

Leave a Comment