Vull comprar: Què demano a la immobiliaria per garantir-me que no haurà cap problema?

 

Per poder comprar tranquil, l’empresa responsable de la comercialització hauria de facilitar la següent documentació de l’habitatge en qüestió:

  • Nota simple del registre, que ens permetrà veure si hi han càrregues o no i l’estat de les mateixes.
  • En el cas d’existir una hipoteca, el darrer rebut de la mateixa. En el rebut podremveure si està al corrent de pagament, el saldo pendent i les condicions del’hipoteca. Això ens permetrà prendre la decisió, si ens interessa o no, subrogar-nos a la mateixa.
  • Rebut del IBI, per tal de comprovar si està al corrent de pagament i saber l’import anual que per aquest concepte haurem de pagar.
  • Si l’habitatge forma part d’una comunitat, informació sobre les despeses comunitàries, sobre l’estat general de l’immoble i en especial si la comunitat té en marxa algun procés de rehabilitació o alguna despesa de manteniment extra i el seu import.
  • Si l’habitatge és de segona mà i va ser construït entre les dècades dels 50 i 70, una prova d’aluminosi del habitatge en concret.
  • Informació de si en la zona hi ha en marxa alguna actuació urbanística, si n’està prevista alguna o si existeix algun projecte municipal que pugui comportar el pagament d’alguna taxa no prevista.

A considerem molt important que el comprador estigui perfectament informat de la situació de la finca, tant des d’un punt de vista físic com jurídic. Això li permetrà prendre una decisió de compra amb molta més tranquil·litat.

El nostre lema, en aquest aspecte, és: la bona informació genera confiança i seguretat.