El propietari d’un local pot posar un rètol comercial a la façana sense l’autorització de la comunitat?

La instal·lació d’un rètol suposa l’alteració d’un element comú: la façana. Hauria de comptar, doncs, amb l’autorització de la comunitat. Tanmateix, les escriptures de divisió horitzontal actuals solen preveure la possibilitat (sotmesa a mesures d’ordre estètic) d’instal·lar rètols sense autorització, en aquest cas, prevalen les estipulacions de l’escriptura.

Dues precisions al respecte:

1) La decisió de la junta s’haurà de prendre per unanimitat, i potser també resulta del seu interpes esmentar que la llinda de la porta no s’entén que formi part de la façana i no li afecta. Li aconsellem, no obstant, demanar el permís de la comunitat, encara que només sigui per cortesia.

2) Des d’un punt de vista més pràctic, hem de tenir en compte que en la majoria de municipis (per no dir a tots) per instal·lar un rètol s’ha de sol·licitar el corresponent permís i per obtenir-lo s’hi haurà d’adjuntat bé el permís de la comunitat o bé l’escriptura que autoritza al col·licarlo.