Nota d’encàrrgec

Si tens un pis per vendre i l’agència et demana que signis la nota d’encàrrec, què has de fer? Quines conseqüències pot tenir?

L’actuació més correcte per part de l’agència immobiliària és demanar-te que signis una nota d’encàrrec. Aquest document, contràtiament al que es pensen moltes persones, no serveix únicament per garantir el cobrament d’uns honoraris, sinó que en aquest document, normalment, l’agència es compromet a fer una sèrie d’actuacions, com publicitat, comercialització, negociació… el compliment de les quals el venedor podrà exigir. La nota d’encàrrec també té el valor d’actuar com a autorització, perquè l’agència pugui fer publicitat del producte.

És acceptat judicialment que es puguin demanar els honoraris sense tenir la nota d’encàrrec, disposant solament de l’autorització per a la publicitat.

Al món immobiliari, com en tots els que creixen ràpidament i a vegades amb poc rigor, no és estrany trobar anunciats béns immobles dels que no es té cap autorització de venda, ni tan sols se’n coneix la propietat. En aquests casos, els propietaris poden emprendre accions legals, cosa que moltes vegades no fan per desconeixement de que el seu immoble apareix en una o altra revista o en un portal d’internet, anunciats per una empresa que ni coneixen.