Responsabilitat de l’aquitecte

Hi ha moltes sentències que reconeixen la responsabilitat de l’arquitecte en la mala execució de l’obra, considerant que en l’arquitecte recau la responsabilitat de la idea de l’obra, la planificació i la inspecció.

També diuen les sentències que l’arquitecte respon dels vicis de la direcció, li correspon inspeccionar i controlar si l’obra s’executa d’acord amb el projecte per ell elaborat i, en cas de no ser així, té l’obligació de prendre les mesures adequades.

És cert que és l’arquitecte tècnic qui té més informació del dia a dia de l’obra, ja que la seva missió específica és controlar mesures, materials instal·lats, detalls d’acabats, etc. Però això no treu que l’arquitecte tingui també la seva responsabilitat en tant que és alt inspector de l’obra i vigilant general de tot el procés de construcció.