Actitud i compromís

La societat en general està passant moments molt difícils, tots formem part d’aquesta societat, i en la nostra opinió, tots, en la mesura de les nostres possibilitats, hem de contribuir a gestionar de la millor forma possible els problemes socials que s’estan generant.

Un d’entre els molts problemes socials que hi ha avui, és l’impossibilitat per part de moltes famílies de pagar el lloguer convingut, davant aquesta situació l’Administrador pot fer dues coses: complir amb la seva obligació professional o bé afegir a aquest compliment una visió més social.

  • En el primer cas, i d’acord amb el que preveu la Llei d’Arrendaments Urbans, és funció de l’Administrador un cop esgotada la via de reclamació amistosa iniciar el procediment de desnonament. Segurament aquesta via es la més còmoda per l’Administrador doncs compleix amb la legalitat i traspassa el problema i la responsabilitat a l’organisme corresponent.
  • En el segon cas, que és la visió d’Amat., és el nostre repte intentar aconseguir resoldre per la via amistosa, per la via de trobar solucions, totes les situacions d’impagament de lloguers amb les que ens anem trobant.

Estem arribant a finals del 2012, i per això ja és possible analitzar com ha estat l’any, quins resultats hem obtingut amb aquesta política i quin cost ha tingut per la nostre empresa.

Comencem per l’increment de la morositat, a la nostre empresa tenim dades de morositat des de principis dels anys 90, i ens alarmàrem al analitzar aquelles dades i recordar les situacions dramàtiques viscudes, per això ens hem proposat el repte d’intentar evitar-ho. Quins han estat els resultats?

  • el percentatge de morositat ha estat el 4’26 %
  • el percentatge de procediments iniciats en els jutjats ha estat el 9 ‰
  • el percentatge de desnonaments ha estat el 1’8 ‰

Com ho hem aconseguit? Tal com deia, amb gestió i més gestió. I gestió significa increment de costos, significa que ens ha calgut incrementar plantilla, però no ho lamentem, hem aconseguit el que ens proposàvem amb l’ajuda en tot el que han pogut dels propietaris que son sensibles a la situació complexa que estem vivint.ç

Joana Amat
Codirectora Gerent d’Amat Immobiliaris