Comunitats de Propietaris: pressupost Low Cost vs pressupost coherent

Els darrers anys s’ha entrat en una política de reducció dels pressupostos de les comunitats de propietaris.

Les crisis posen moltes coses a lloc i les polítiques d’austeritat molts cops són necessàries, i per les comunitats de propietaris ho han estat tant per pura necessitat, donada les doloroses circumstàncies que molts comuners han viscut, com pel fet que els preus del nostre país han baixat en molts conceptes.

Un cop produïts els ajustaments, on els primers anys de la crisis van ser d’ajust a la baixa i els darrers anys han estat de estabilitat total, ara hem de reflexionar sobre els límits de les coses, i segurament arribarem a varies conclusions:

  1. Hem aconseguit tenir una relació servei – qualitat – preu correcte?
  2. Hem de paralitzar les polítiques de rehabilitació i manteniment?
  3. Hem de treballar pel futur, en especial per polítiques d’estalvi energètic?

Contestant aquestes tres preguntes podrem valorar què hem de fer amb la nostra comunitat i on situar-nos.

Amat Immobiliaris des dels anys 90 que treballa per ajudar a les comunitats de propietaris a fer programes de manteniment. Hem organitzat conferències amb el Col·legi d’Aparelladors, exposicions a les nostres instal·lacions de cóm mantenir els immobles,… tot un seguit de mesures per donar a conèixer el que és normal a qualsevol país d’Europa, la cultura del manteniment, i que encara avui és una de les grans mancances del nostre país.

Hem de tenir clar que encara que sigui a poc a poc s’han de re-emprendre les accions de rehabilitació dels immobles, en especial els antics. Tothom sap que és molt més econòmic prevenir que no pas haver de fer front a situacions d’emergència.

Mirant enrere en el temps, potser  tocaria recuperar el que antigament feien moltes comunitats quan no érem rics, potenciar l’estalvi, això volia dir crear un Pressupost de Fons Reserva mitjançant el qual a poc a poc les comunitats podien fer front a pressupostos extraordinaris.

Els edifici son elements vius que envelleixen com tot, ara ja portem més de cinc anys sense gairebé invertir gens en el seu manteniment. Hem de començar a pensar com integrar-nos a la normalitat, i aquesta segurament és una manera de poder fer-ho.

Joana Amat

Codirectora General Amat Immobiliaris