Diferències entre metres útils i construïts

És ben cert que amb relació a la informació sobre el tema de les superfícies hi ha una certa confusió. Per aclarir-la, anirem a pams.

Què entenem per metres construïts?

La superfícia compresa dins del perímetre de l’habitatge.

Què entenem per metres útils?

Doncs aquells que podem trepitjar, per entendre’ns, els que ens quedaran lliures per poder posar-hi els mobles. Surten de descomptar als metres construïts, les parets divisòries inteiors. Aquesta superfíci és aproximadament entre un 15 i un 20% menor que la superfície construïda.

Què entenem per metres construïts ampliats?

Són els metres construïts afegint-hi la part proporcional dels elements comuns de la construcció, és a dir, escala, vestíbul, replans, passadissos comunitaris, etc.

Què entenem per volum?

S’utilitza aquest terme quan multipliquem el paràmetre de superfície pel paràmetre d’alçada. El cert és que aquest terme no és gaire utilitzat, tan sols quan es tracta d’habitatges de gran alçacada i especialment dels «lofts». En aquest nou tipus de concepte d’habitatge, el volum és realment important, ja que és el paràmetre que dóna possibilitats que un «loft» pugui ser utilitzat com a habitatge.

 

A l’hora de la veritat, i més en concret a Catalunya, es parla habitualment de metres útils i metres construïts i, concretament, en les promocions d’obra nova.

En la publicitat dels habitatsges de segona mà, moltes vegades no queda clar quin és el paràmetre utilitzat. Així doncs, és recomanable demanar un aclariment.

Els dos conceptes, metres útils i metres construïts, tenen importància sobretot pel comprador, ja que li diu què està comprant realment. A més, la Generalitat, en les seves inspeccions, exigeix que en la informació que es lliura al possible comprador hi figurin aquestes dues dades.