Comprar un habitatge a una immobiliària

Després del primer post sobre preguntes freqüents entre els usuaris, publiquem el segon dubte:

Vull comprar un habitatge mitjançant una agència immobiliària. He de preocupar-me d’anar al Registre de la Propietat o han de fer-ho ells?

És responsabilitat de l’agència immobiliària comprovar en el Registre de la Propietat l’estat jurídic de la finca que es transmet, especialment les dades relatives al titular i als càrrecs existents, per després informar al futur comprador. A Amat creiem que aquesta obligació neix en el mateix moment en què s’inicia la comercialització de la vivenda y no en el moment de preparar el document d’arres o compra-venda. Per què ho creiem així?

Perquè es possible i de fet, passa sovint, que la part venedora desconeix l’existència d’alguna càrrega sobre l’immoble que està posant en venda, com per exemple que puguin existir censos o hipoteques pagades però no cancel·lades en el Registre o existeixi algun tipus d’embargament, etc.

En aquest sentit, creiem convenient citar una Sentència de l’Audiència de Barcelona de l’any 2004, en la que es deixava clar que és obligació de l’agent immobiliari tornar els honoraris rebuts, després de firmar unes arres per no complir l’obligació de comprovar al Registre la titularitat de l’immoble venut. En aquest cas concret, l’agència pensava que l’únic titular era la persona amb qui tenia el contacte i parlaven, quan l’immoble, segons el registre, era de més d’un propietari. La resta dels propietaris no van acceptar les condicions de venda acordades i, conseqüentment, no es va formalitzar la mateixa.