Administració online

Contrasenya:

Contacte

93 480 34 00

info@amatimmo.cat

Newsletter

Vol estar al corrent de les nostres novetats?

Inici > Viure a > Sant Cugat del Vallès

Viure a... Sant Cugat del Vallès

Sant Cugat del Vallès és un municipi que es troba dins la comarca del Vallès Occidental i que confronta amb Rubí, Sant Quirze del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Barcelona i Molins de Rei. L’entorn que l’envolta, entre la serra de Collserola i la de Galliners, permet viure entre la natura i espais verds sense haver de desplaçar-se. La ciutat té en l’actualitat 73.613 habitants i una extensió de 48.32 km2.

 

Sant Cugat del Vallès consta de diversos barris ben diferenciats: Centre, Arxiu, Parc Central, Collfavà, les Planes, Valldoreix, Mirasol, la Floresta.

 

Sant Cugat del Vallès és una ciutat moderna i capdavantera que manté el caliu de poble. Cal destacar que l’Oficina de Turisme de la ciutat organitza diverses maneres de conèixer indrets molt diferents i diversos de la ciutat mitjançant visites guiades.

 

Sant Cugat del Vallès destaca per la seva qualitat de vida, impulsada per un entorn natural privilegiat i un urbanisme equilibrat, amb una gran quantitat de zones verdes i parcs urbans. Hi ha molts indrets per passejar i gaudir d’espais verds ja que la ciutat compta amb més de 20 parcs i jardins.

 

Sant Cugat del Vallès disposa d’una oferta variada de centres d’ensenyament públic i privat que engloba tots els nivells educatius. Així doncs hi podem trobar: trenta-un centres destinats a l’Educació Infantil, vint centres destinats a l’Educació Primària, catorze destinats a l’Educació Secundària, deu destinats al Batxillerat, quatre centres de formació universitària, quatre centres de cicles formatius de grau mitjà i grau superior, dos centres d’Educació per a Adults, 2 centres d’Educació Especial i l’Escola Oficial d’Idiomes.

 

Sant Cugat del Vallès és una ciutat en plena evolució i amb molt per viure que potencia la cultura, el lleure, el civisme, l’esport, la solidaritat, el medi ambient, la gent gran i el jovent a través de les seves entitats. Sant Cugat del Vallès és una ciutat rica a nivell social i cultural que disposa d’equipaments de qualitat com la Biblioteca del Mil·lenari, el Teatre-Auditori, la Casa de Cultura, el Museu de Sant Cugat, el Reial Monestir de Sant Cugat, etc. La ciutat gaudeix també de bones instal·lacions esportives com són el Golf Sant Joan, les Piscines Municipals del Parc Central, la Piscina Cooperativa d’Aigües de la Floresta, la Zona Esportiva Municipal de la Rambla del Celler i la Zona Esportiva Municipal Jaume Tubau.

 

En quant a equipaments sanitaris la ciutat disposa del Centre d’Atenció Primària de Sant Cugat (a més dels CAPS de cada barri), la Creu Roja Sant Cugat- Rubí, la Clínica Asepeyo, l’Hospital General de Catalunya. En quant a centres privats disposa de l’Espai Mèdic Sant Cugat i la Policlínica Sant Cugat entre d’altres. Les necessitats dels més grans es troben també cobertes ja que la ciutat disposa de diverses Residències.

 

En quant a mitjans de transport Sant Cugat del Vallès disposa de:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Rodalies RENFE

 

Línies d’autobusos urbans i interurbans:

Línia 1: Mirasol – Mas Janer – Torrent de Ferrusons

Línia 2: Sant Cugat (FGC) – Casc Urbà

Línia 3: Les Planes – La Floresta – Sant Cugat (Est. FGC)

Línia 4: La Floresta – Bus Barri

Línia 5: Bus Barri – Les Planes

Línia N61: Barcelona – Rubí

Línia N62: Barcelona – UAB – Sant Cugat (Est. FGC)

 

Seguidament els facilitem telèfons de contacte que esperem siguin de la seva utilitat:

Ajuntament: 93. 565 70 00/ 010 (consultar web)

Ambulàncies Lafuente: 93.588 57 70

Bombers Rubí – Sant Cugat: 93.699 80 80 (Urgències 085)

Centre d’Atenció Primària Sant Cugat: 93. 589 44 55

Oficina d’Atenció Ciutadana: 93.565 70 00

Policia Local: 93.565 70 00/ 092

Ràdio Taxi Metropolità: 93.589 51 51

Urgències Generals: 112