SERVEIS AL COMPRADOR

SERVEI ADVISOR
Previ a la compra
 Cerca de l'habitatge i enviament de la informació.
 Presentació de dossiers dels immobles que puguin encaixar més amb les necessitats del client.
 Recollida al aeroport i acompanyament a l'hotel amb traductor.
 Visites als immobles escollits amb traductor.
 Tour pels llocs mes emblemàtics de la ciutat de Barcelona.
En el moment de la compra
 Negociació a compte del client.
 Acompanyament per obrir un compte bancari amb traductor.
 Preparació de la documentació necessària.
 Assistència a l'atorgament de l'escriptura amb traductor.
 Pagament d’impostos.
 Comunicació a la comunitat de propietaris.
 Tour per la zona on adquireixen l’habitatge mostrant tots els equipaments propers: centres religiosos, serveis mèdics, centres culturals etc...
Sense cost

SERVEI MÀSTER
 Contractació de subministres.
 Presentació d'empreses de interiorime.
 Acompanyament a la compra de mobles i electrodomèstics.
 Presentació d’empreses de manteniment.
 Cerca d’una empresa de neteja.
 Presentació d’empreses d’assegurances per la llar i assegurances mèdiques.
 Serveis d’assessorament i gestió de residència.
 Mudances i guardamobles.
 Cerca d’habitatge temporal.
 Selecció i acompanyament per visitar tres escoles.
 Acompanyament en la compra de vehicles.
 Selecció d’una escola d’idiomes.
 Selecció d’un club esportiu, segons els interessos del client.
 Presentació a clubs o centres de trobada de persones estrangeres.
 Selecció personal de servei.
 Adress book
 Disposa d'una persona durant una setmana per ajudar a fer gestions.
El Cost màxim serà de 4.000€ previ pressupost en funció del que ens demanin.
BACK TO TOP
BACK TO TOP