Administració online

Contrasenya:

Contacte

93 480 34 00

info@amatimmo.cat

Newsletter

Vol estar al corrent de les nostres novetats?

Inici > Serveis > Comercialització d'Immobles > Gestió de Vendes Immobles de Obra Nova

Gestió de Vendes d'Immobles d'Obra Nova


El nostre equip Comercial
VOL COMPRAR UN HABITATGE D'OBRA NOVA?
El nostre objectiu no es limita que ens compri un habitatge, sinó que quan ho faci estigui tranquil i segur que li serà lliurat en la data convinguda, amb les qualitats establertes, i que estarà informat del desenvolupament de la promoció durant el seu transcurs.
 
Oferim
Àmplia selecció d’immobles a fi que pugui decidir-se per aquell que més s`adapti a les seves necessitats
Informació i documentació exhaustiva
Assessorament legal i fiscal
Comunicació constant de l’estat de la promoció
Informació i facilitats en la tramitació del finançament
Servei postvenda
Equip de Comercials Especialitzat en Obra Nova.
 
Seguiment de la Promoció - Online
Plànols
Memòria d’acabats
Perspectives i visites virtuals
Documents signats
Fotografies de l’estat de l’obra
Noticies del sector

Serveis a Promotors
És el nostre objectiu no solament la comercialització d’obra nova sinó posar a disposició dels promotors tota la informació necessària a fi de que puguin dissenyar els immobles d’acord amb les demandes del mercat. Oferim als promotors un departament especialitzat i un assessorament que els garantirà una venda ràpida dels seus habitatges.
 
Investigació i anàlisi
Estudi de l’oferta d’obra nova existent i la futura prevista no solament en la població sinó també en les seves àrees d’influència
Estudi de la demanda segmentada segons tipologies i preus, i actualització semestral de les dades
Col·laboració en el disseny dels habitatges, tant en la definició de producte com en la dels acabats
 
Comunicació
Elaboració d’un pla de publicitat i comunicació per a la fase prèvia a la venda i per a la fase de la venda pròpiament dita
Preparació del dossier comercial
Disseny i edició de tots els mitjans publicitaris
Control dels resultats dels diferents mitjans publicitaris
 
Comercialització
Bases de dades pròpies segmentades de demandants
Àmplia cartera d’inversors
Comercialització o adquisició d’habitatges de segona mà dels adquirents de la promoció
Assessorament jurídic i fiscal
Equip Professional de Comercials Especialitzades en Obra Nova
 
Seguiment de la Promoció
Amb la promotora i amb el client comprador mitjançant paraula clau
Visites periòdiques a l’obra.
Gestió i Control de Modificacions en el Transcurs de l’Obra
 
Gestió documental
Preparació de les escriptures d’obra nova i divisió
Constitució de la comunitat de propietaris
Preparació dels estatuts de la comunitat de propietaris
Preparació de contractes de compravenda
Preparació de les escriptures
Preparació d’hipoteques
 
Servei Post-venda
Presentació dels impostos: plusvàlua, cadastre
Altres serveis comunitaris
Seguiment de les cancel·lacions hipotecàries
Atenció als clients compradors en la postvenda i instal·lació
 
Seguiment - Online Els promotors podran visualitzar:
El llistat de documentació lliurada a Amat.
Quadres dels preus aprovats
Dates de les signatures de documents
Estat diari de visites i trucades
Quadre de seguiment de les dates de pagaments
Noves legislacions aplicables a cada població
Notícies del sector


Gestió de Lloguers d'Immobles                                Gestió de Venda
                                                                                d'Immobles de Segona Mà
Nom: Jordi Quevedo
Càrrec: Comercial
Oficina: SANT CUGAT - VALLDOREIX
T: 934 803 400
Nom: Mª Jesús Cebrián
Càrrec: Comercial
Oficina: BARCELONA
T: 934 803 400