President del port de Barcelona Sixte Cambra

 In Reflexiones

Avui el port de Barcelona té 1.300 Ha, ha doblat la seva superfície. En realitat hi ha 5 ports diferents dins del Port de Barcelona. En realitat és de l’Estat, però es gestiona des de aquí, i no rep ni costa res a l’Estat.

Del que ingressa entrega un 4% a l’Estat per despeses comunes i un 3% va a la solidaritat amb altres ports, és una espècie de pacte fiscal.

S’hi està invertint molt per privats i també a través del Banc Europeu d’Inversions.

Avui té molta capacitat, i el problema està en convertir aquesta major capacitat amb major activitat.

Per això és molt important el corredor del Mediterrani, ha de ser el Port de referència del Sud d’Europa.

Recent Posts

Leave a Comment