Skip to main content

En comprar un pis d’obra nova i aquest encara està en procés de construcció, has de rebre una memòria de qualitats. La nostra opinió és que, per tal d’evitar problemes posterior, la memòria de qualitats sigui el més detallada possible. No obstant, aquesta ha de contenir sí o sí els següents documents: