Skip to main content

Per a les empreses petites com la nostra, el mes de gener és un mes complicat des de molts punts de vista. Cal tancar l’any anterior i fer els corresponents informes, a nivell general i a nivell de departaments, cal tancar números, analitzar… sense deixar de fer el dia a dia. Cal evidentment planificar el […]