Skip to main content

La rescissió per lesió era una figura jurídica, encara existeix? Abans es podia demanar la rescissió per lesió,quan el valor en què es realitzava la compravenda era inferior en més de la meitat del valor del mercat. Això es produïa en bastantes ocasions fa uns anys, sobretot quan el valor amb el qual es feia […]