Skip to main content

És ben cert que amb relació a la informació sobre el tema de les superfícies hi ha una certa confusió. Per aclarir-la, anirem a pams. Què entenem per metres construïts? La superfícia compresa dins del perímetre de l’habitatge. Què entenem per metres útils? Doncs aquells que podem trepitjar, per entendre’ns, els que ens quedaran lliures […]