Skip to main content

A l’hora de fer el registre d’un habitatge una vegada comprat, a més de les hipoteques, un altre tipus de càrrega habitual són determinades servituds. Una servitud és una càrrega que s’imposa sobre un bé immoble (en diem predi servent) en favor d’un altre bé immoble (predi dominant). Les servituds han de estar inscrites al […]