Durant el 2016 i el 2017 hem participat al Programa RSE Pime de Respon.Cat que ens ha permès ordenar totes aquelles pràctiques que veníem duent a terme des de fa temps. El millor, però, ha estat que ens ha permès detectar punts de millora que ens ajudaran a implementar la Responsabilitat Social dins del propi pla estratègic de l’empresa.