El passat 26 d’octubre, les senyores Immaculada Amat i Joana Amat van recollir el Premi FUNDE, Associació d’Empresarias, Professionals i Directives (VII edició) atorgat a Amat. en reconeixement a las polítiques efectives de conciliació de la vida familiar i laboral que té establert la empresa amb el seu personal.