Concepció Amigó va rebre la Medalla Francesc Macià atorgada per la Generalitat de Catalunya a les persones, en reconeixement a la seva meritòria dedicació, contància i esperit d’iniciativa en la seva actuació laboral cap Amat.