Gestió patrimonial

Cuidem, mantenim i millorem el patrimoni que ens confien els nostres clients.
Gestionem cada comunitat amb eficiència, prudència i rigor.
Gestionem més de 15.000 departaments.

■ GESTIÓ DE PATRIMONI I LLOGUERS

Volem que els nostres clients obtinguin la màxima rendibilitat, que els seus actius es mantinguin o augmentin de valor, que no tinguin cap preocupació per les seves propietats i que estiguin regularment informats de tot.

 • Fiabilitat i garanties amb un control rigorós de la morositat
 • Gestió integral de lloguer: rebuts, pagaments en nom del propietari, liquidació i tot tipus de procediments.
 •  Assistència professional personalitzada per un administrador personal
 • Gestió fiscal per facilitar les declaracions de renda
 • Assessorament sobre el rendiment d’actius. Procés de rehabilitació i recerca de finançament. Inversió nacional i internacional
 • Gestió d’immobles – Online per a consultar contractes de lloguer, rebuts i pagaments.
 • ESTHER VALLÈS
  ESTHER VALLÈS Direcció Àrea Patrimonial

  GESTIÓ PATRIMONIAL
  Oficina: Sant Just Desvern
  Tel: 934803400

 • NADIA MASSAGUÉ
  NADIA MASSAGUÉ Responsable Grans Comptes

  Grans Comptes
  Oficina: Sant Just Desvern
  Tel: 934803400

 • ANA FIGUERAS
  ANA FIGUERAS Gestió patrimonial

  Oficina: Sant Just Desvern
  Tel: 934803400

 • LAURA ARANDA
  LAURA ARANDA Gestió patrimonial

  Oficina: Barcelona
  Tel: 934803400

 • ANTÒNIA MÉNDEZ
  ANTÒNIA MÉNDEZ Gestió patrimonial

  Gestió Lloguer
  Oficina: Sant Just Desvern
  Tel: 934803400

 • CARMEN ROJO
  CARMEN ROJO Gestió patrimonial

  Gestió Lloguer
  Oficina: Sant Just Desvern
  Tel: 934803400

 • MÓNICA FERNÁNDEZ
  MÓNICA FERNÁNDEZ Gestió patrimonial

  Gestió lloguers
  Oficina: Sant Cugat
  Tel: 934803400

 • Pilar García
  Pilar García Gestió patrimonial

  Oficina: Barcelona
  Tel: 934803400

 • Eva Albanell
  Eva Albanell Gestió patrimonial

  Oficina: Sant Just
  Tel: 934803400

 • Araceli Espinagosa
  Araceli Espinagosa Gestió patrimonial

  Oficina: Sant Cugat
  Tel: 934803400

■ ADMINISTRACIÓ DE FINQUES EN COMUNITATS DE PROPIETARIS

Creiem que les comunitats haurien de ser gestionades com a petites empreses, amb una visió global, un esforç per minimitzar els problemes de convivència i amb una comunicació fluida amb la Junta.

 • Gestió administrativa i econòmica amb la constitució de la comunitat, convocatòries de juntes, seguiment, control pressupostari, comptabilitat i control de la morositat.
 • Mediació comunitària
 • Gestió de manteniment i centre de trucades de servei 24 hores /365 dies
 • Comunicació – Online per consultar pressupostos, les declaracions, les polítiques i rebuts. Presidents pot crear les factures i consultar la comunitat comptable.
 • HONY ESTREMADOYRO
  HONY ESTREMADOYRO Administradora comunitats

  Oficina: Sant Just Desvern
  Tel: 934803400

 • LAURA MARTÍNEZ
  LAURA MARTÍNEZ Administradora Comunitats

  Oficina: Barcelona
  Tel: 934803400

 • Marta Carrillo
  Marta Carrillo Administradora comunitats

  Oficina: Sant Just Desvern
  Tel: 934803400

 • Daniel Cazaña
  Daniel Cazaña Administrador Comunitats

  Oficina: Sant Just Desvern
  Tel: 934803400

 • Jordi Gabin
  Jordi Gabin Administrador Comunitats

  Oficina: Sant Cugat
  Tel: 934803400

 • Cristina González
  Cristina González Administradora comunitats

  Oficina: Barcelona
  Tel: 934803400

 • Jose Rodríguez
  Jose Rodríguez Administrador Comunitats

  Oficina: Sant Just Desvern
  Tel: 934803400

 • Montse Moreno
  Montse Moreno Gestora de Comunitats

  Oficina: Sant Just Desvern
  Tel: 934803400

■ MANTENIMIENT I REHABILITACIÓ DE FINQUES

Volem ajudar als nostres clients amb tots els mitjans per a que, sense preocupacions, tinguin les seves finques en bones condicions o rehabilitades amb la finalitat de mantenir el seu valor patrimonial i la seva rendibilitat.

Comptem amb un departament especialitzat en manteniment per tal d’assessorar, estudiar i confeccionar plans de manteniment i rehabilitació integral del patrimoni, facilitant els professionals necessaris i més adequats.

Ens ocupem també de gestionar el pressupost, així com els permisos i llicències, fer el seguiment d’obres, així com estudiar les repercussions fiscals, si s’escau.

 • ARTUR BRUNET
  ARTUR BRUNET Assessor de Post-venda

  Post-venda
  Oficina: Sant Just Desvern
  Tel: 934803400

 • NÚRIA ABAD
  NÚRIA ABAD Assessora de Manteniment

  Manteniment
  Oficina: Sant Just Desvern
  Tel: 934803400

 • Neus Ruiz
  Neus Ruiz Assessora de Manteniment

  Manteniment
  Oficina: Sant Just Desvern
  Tel: 934803400

HEM CRESCUT I CONTINUEM ESSENT UN EQUIP COHERENT, AMB UNA CULTURA D’EMPRESA HONESTA, INNOVADORA I EFICAÇ

HOY ES
LLEVAMOS DÍAS MUY CERCA DE TI