SERVEIS AL PROPIETARI

VALORACIÓ
 Valoració real de l’immoble basada en estudis de mercat permanentment actualitzats.
 Estudi per part dels nostres serveis jurídics de la documentació de la finca, i comunicació al client de qualsevol discordança o defecte, amb informe de les dades necessàries per esmenar-ho.
 Tramitació dels Certificats d’Aluminosi, Cèdula Habitabilitat i Qualificació Eficiència Energètica, si s’escau.

COMERCIALITZACIÓ
 Realització del pla de publicitat i comunicació més adient pel seu immoble.
 Estudi dels mitjans publicitaris més adients i comunicació de la publicitat realitzada.
 Inserció de l’immoble als nostres Webs, webs de la nostra xarxa de col•laboradors internacionals, i principals portals immobiliaris nacionals i internacionals.
 Pla de comunicació directa als demandants registrats a la nostra base de dades.
 Selecció dels interessats, d’entre la nostra base de dades segmentada segons necessitats i possibilitats.
 Comercialització del seu immoble per part de professionals amb la formació i experiència necessària.
 Atenció personalitzada, oferint informació periòdica de totes les gestions realitzades.
 Procediment absolutament controlat, des de la recepció de la documentació i claus, fins al lliurament d’informació (ISO 9001).

TANCAMENT D'OPERACIÓ
 Assessorament jurídic de l’operació.
 Recerca de finançament pel comprador.
 Preparació de documents i contractes, negociació amb assessors jurídics del comprador.
 Presentació del comprador i atorgament conjunt de la contractació.
 Coordinació, preparació i supervisió de tot el que afecta a la signatura de l’escriptura pública de compravenda tant amb la Notaria, com amb les entitats bancàries participants en l’operació.

SERVEI POSTVENDA
 Tramitació presentació plusvàlua.
 Gestions corresponents davant del cadastre.
 Seguiment i comprovació de l’efectiva cancel•lació de l’hipoteca que pogués gravar l’immoble.
 Comunicació a l’administrador i president de la Comunitat, de la nova titularitat.
 Gestionem rehabilitacions, reformes i condicionament d’immobles.
 Disposem de servei de:
Interiorisme.
Mudances nacionals i internacionals.
Neteja. 
BACK TO TOP
BACK TO TOP