Tag Archives: Registre de la Propietat

Doble immatriculació

Succeeix poques vegades, però sí que s’han donat casos on una mateixa finca estava inscrita amb dos números diferents. Evidentment, és un tema de difícil resolució perquè, a priori, existeixen dos drets de les mateixes característiques sobre un mateix immoble.

Transmissió a l’estranger

Si coneixes o tens algún amic estranger que té un apartament a la Costa Brava i aquest vol vendre l’apartament a un compatriota, pot fer la venda davant d’un notari del seu corresponent país? Si fan aquesta escriptura, es podrà després inscriure al Registre de la Propietat d’Espanya?

Com em pot perjudicar la liquidació del compte de reparcel·lació?

Suposem que et trobes en negociacions per comprar un solar i en comprovar al Registre si existia alguna càrrega t’assabentes de l’existència d’una nota en què es fa constar que el solar està afectat pel pagament de la liquidació definitiva del compte de la reparcel·lació. Quan apareixen aquestes càrregues ens trobem davant d’un solar que [...]

Tipus de càrregues: Embargaments

No es veuen sovint finques embargades, però tampoc no és res estrany. Cal tenir molta prudència si es vol adquirir una finca on hi ha embargaments. Això no vol dir que no es pugui transmetre la finca, però si que és necessari posar-se en contacte amb cada una de les persones físiques o jurídiques que [...]

Tipus de càrregues: les servituds

A l’hora de fer el registre d’un habitatge una vegada comprat, a més de les hipoteques, un altre tipus de càrrega habitual són determinades servituds. Una servitud és una càrrega que s’imposa sobre un bé immoble (en diem predi servent) en favor d’un altre bé immoble (predi dominant). Les servituds han de estar inscrites al [...]