Tag Archives: compravenda

La rescissió per lesió

La rescissió per lesió era una figura jurídica, encara existeix? Abans es podia demanar la rescissió per lesió,quan el valor en què es realitzava la compravenda era inferior en més de la meitat del valor del mercat. Això es produïa en bastantes ocasions fa uns anys, sobretot quan el valor amb el qual es feia [...]

Responsabilitat del venedor per manca de informació

Els venedors tenen l’obligació d’informar no solament de les càrregues que ja figuren inscrites en el Registre de Propietat, sinó també de les que saben que existeixen i a les quals poden accedir en el Registre, malgrat que no hi figurin en el moment de l’atorgament de les arres. Per exemple, poden saber que són [...]

Quan sorgeix la obligació d’abonar els honoraris (la comissió) pactats en una compravenda?

Aquest és un dels punts que suscita més desconfiança en la relació entre els clients – venedors i les empreses que ens dediquem a la intermediació. Els clients – venedors es pregunten: Quan hem d’abonar els honoraris?, en el moment de la signatura de les arres?, en el moment de l’atorgament de l’escriptura?. El tema [...]

Una bona recomanació pels contractes privats de compravenda

La setmana passada ens preguntàvem si un document privat d’opció a compra per un local podia ser fiable. Però, què passa quan ens volem comprar un pis i ens donen un contracte privat de compravenda? Ens podem fiar de la transacció? Potser sí, perquè el document és legal, però, ull amb deixar passar massa temps. [...]

Fins a quin punt és necessària l’escriptura de compravenda?

A vegades ens trobem fent coses i seguint protocols sense saber fins a quin punt són necessaris o si es poden fer servir alternatives. Doncs sí, a vegades trobem que es poden fer les coses diferents, tot i que no vol dir que sigui el més recomanable. Per exemple, avui ens preguntem: És necessari atorgar [...]